ขอต้อนรับสู่บล็อกของครูวัลลภ มากมี ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
เนื้อหาทั้งหมดและภาพประกอบในเนื้อหาของเว็บบล็อกนี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาไม่อนุญาตให้นำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่แสวงหาผลประโยชน์ ยกเว้นการลิงก์เข้าสู่เว็บบล็อกนี้

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

องค์ประกอบการสันดาปและอุณหภูมิของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

เมนูสำหรับสมาร์ทโฟน
เปิดบทความของเว็บบล็อกช่างยนต์


องค์ประกอบการสันดาป 
     องค์ประกอบการสันดาปของเครื่องยนต์มี 3 ประการคือ 
1. เชื้อเพลิง (แล้วแต่ชนิดของเครื่องยนต์ว่าเป็นเครื่องยนต์แก๊สโซลีน หรือเครื่องยนต์ดีเซล)
     1.1 กรณีเป็นเครื่องยนต์แก๊สโซลีน (Gasoline Engine หรือ Petrol Engine) มีการสันดาปหรือการเผาไหม้โดยใช้เชื้อเพลิงเหลวได้หลายชนิดเช่นน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ เอทานอล และยังสามารถใช้เชื้อเพลิงแก๊สได้เช่น LPG และ CNG (NGV) ซึ่งจะเรียกโดยรวมว่าเป็นเครื่องยนต์แก๊สโซลีน (Gasoline Engine)
     1.2 กรณีเป็นเครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Engine) มีการสันดาปหรือการเผาไหม้โดยใช้เชื้อเพลิงหรือน้ำมันดีเซล
2. ออกซิเจน เป็นตัวช่วยในการสันดาป โดยเครื่องยนต์ได้รับออกซิเจนจากในอากาศ แต่ในอากาศมีแก๊สไนโตรเจนซึ่งมีสถานะเป็นกลางหรือเป็นแก๊สเฉื่อยซึ่งเป็นแก๊สที่ไม่ได้ช่วยในการสันดาป
     เนื่องจากในอากาศ มีออกซิเจนอยู่ 21 % โดยปริมาตร (หรือ 23 % โดยน้ำหนัก) และมีไนโตรเจนอยู่ 78 % โดยปริมาตร
3. ความร้อน
     3.1 กรณีเป็นเครื่องยนต์แก๊สโซลีน (Gasoline Engine หรือ Petrol Engine) เป็นเครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal Combustion Engine หรือ ICE) ซึ่งเป็นเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ (Spark-Ignition Engine) (ต้องใช้หัวเทียน)
     3.2 กรณีเป็นเครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Engine) เป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในเช่นกันแต่ถูกจัดอยู่ในประเภทของเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัดตัว (Compression Ignition Engine) โดยไม่ต้องใช้หัวเทียน

องค์ประกอบการสันดาปของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
รูปทีี่ 1 องค์ประกอบการสันดาปของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน


อุณหภูมิภายในห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
รูปที่ 2 อุณหภูมิภายในห้องการเผาไหม้ของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน