ขอต้อนรับสู่บล็อกของครูวัลลภ มากมี ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
เนื้อหาทั้งหมดและภาพประกอบในเนื้อหาของเว็บบล็อกนี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาไม่อนุญาตให้นำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่แสวงหาผลประโยชน์ ยกเว้นการลิงก์เข้าสู่เว็บบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานกลของเครื่องยนต์

เมนูสำหรับสมาร์ทโฟน
เปิดบทความของเว็บบล็อกช่างยนต์

การเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานกลของเครื่องยนต์

     โดยปกติแล้วพลังงานความร้อนจากการสันดาปของเครื่องยนต์จะเปลี่ยนไปเป็นพลังงานกลได้ประมาณ 25 - 30 % ดังแสดงในแผนภูมิด้านล่าง
ดูขำขำ คลายความเครียด