ขอต้อนรับสู่บล็อกของครูวัลลภ มากมี ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
เนื้อหาทั้งหมดและภาพประกอบในเนื้อหาของเว็บบล็อกนี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาไม่อนุญาตให้นำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่แสวงหาผลประโยชน์ ยกเว้นการลิงก์เข้าสู่เว็บบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

จังหวะการฉีดเชื้อเพลิง EFI

เมนูสำหรับสมาร์ทโฟน
เปิดบทความของเว็บบล็อกช่างยนต์

จังหวะการฉีดเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ EFI

1. การฉีดเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์แถวเรียง 4 สูบ
     1.1  ฉีดพร้อมกัน
รูปที่ 1 แบบแผนการฉีดเชื้อเพลิงแบบพร้อมกัน

รูปที่ 2 วงจรควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงแบบพร้อมกัน

รูปที่ 3 แสดงการฉีดเชื้อเพลิงแบบพร้อมกัน
(เครื่องยนต์หมุน 1 รอบ ทุกสูบฉีดพร้อมกัน โดยฉีดครั้งละครึ่งหน่วยที่ต้องการแต่ละสูบ)


     1.2  ฉีดเป็นกลุ่ม
รูปที่ 4 แบบแผนการฉีดเชื้อเพลิงแบบเป็นกลุ่ม

 รูปที่ 5 วงจรควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงแบบเป็นกลุ่ม


รูปที่ 6 แสดงการฉีดเชื้อเพลิงแบบเป็นกลุ่ม
(เครื่องยนต์หมุน 2 รอบ สูบที่ฉีดคู่กันจะฉีด 1 ครั้ง)


     1.3  ฉีดอิสระหรือเรียงตามลำดับการจุดระเบิด
รูปที่ 7 แบบแผนการฉีดเชื้อเพลิงแบบอิสระ

รูปที่ 8 วงจรควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงแบบอิสระ

รูปที่ี 9 แสดงการฉีดเชื้อเพลิงแบบอิสระ
(เครื่องยนต์หมุน 2 รอบ แต่ละสูบจะฉีด 1 ครั้ง เรียงตามลำดับการจุดระเบิด)


2. การฉีดเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์แถวเรียง 6 สูบ
รูปที่ 10 ตัวอย่างแบบแผนการฉีดเชื้อเพลิงทั้ง 3 แบบของเครื่องยนต์แถวเรียง 6 สูบ


ดูขำขำ คลายความเครียด