ขอต้อนรับสู่บล็อกของครูวัลลภ มากมี ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
เนื้อหาทั้งหมดและภาพประกอบในเนื้อหาของเว็บบล็อกนี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาไม่อนุญาตให้นำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่แสวงหาผลประโยชน์ ยกเว้นการลิงก์เข้าสู่เว็บบล็อกนี้

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ชิ้นส่วนเครื่องยนต์

เมนูสำหรับสมาร์ทโฟน
เปิดบทความของเว็บบล็อกช่างยนต์

คลิปที่ 1 ชิ้นส่วนการทำงานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
(ขอขอบคุณที่มาของคลิปจาก gifshop.com)

ชิ้นส่วนเครื่องยนต์


ฝาครอบลิ้นหรือฝาครอบฝาสูบ
Cylinder  head cover
จานจ่าย
Distributor
ฝาสูบ
Cylinder  head
ลิ้น
Valve
ลูกสูบ
Piston
ท่อร่วมไอเสีย
Exhaust  manifold
เสื้อสูบ
Cylinder  block
เพลาข้อเหวี่ยง
Crankshaft
ปั๊มน้ำมันเครื่อง
Oil  pump
อ่างน้ำมันเครื่อง
Oil  pan
พูลเลย์เพลาข้อเหวี่ยง
Crankshaft  pulley
ก้านสูบ
Connecting  rod
สายพานไทมิ่ง
Timing  belt
ปั๊มน้ำ
Water  pump
เพลาลูกเบี้ยว
Camshaft
โซไทมิ่ง
Timing  chain
กระเดื่องกดลิ้น
Rocker  arm
ก้านส่งลิ้น
Push  rod
ลูกกระทุ้งลิ้น
Valve  lifter or Tappet
เฟืองไทมิ่ง
Timing  gear
หัวเทียน
Spark  plug
แผ่นชิม
Adjusting  shim
แหวนรองลิ้น
Valve  retainer
ลูกถ้วยยกลิ้น
Valve  lifter
สปริงลิ้น
Valve  spring
ลิ้น ไอเสีย
Exhaust  valve
บูชปลอกนำลิ้น
Valve  guide  bushing
ปะเก็น
Gasket
ช่องทางน้ำ
Water  jacket
สลักลูกสูบ
Piston  pin
แหวนกวาดน้ำมัน
Oil  ring
แหวนอัด
Compression  ring
ห้องเผาไหม้
Combustion chamber
บ่าลิ้น
Valve  seat
หมวกลิ้น
Oil  seal
ลิ้นไอดี
Intake  valve
ประกับลิ้น
Valve  keepers

คลิปที่ 1 ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
(ขอขอบคุณที่มาของคลิปจากบางส่วนของไฟล์ภาพเคลื่อนไหวรักษาหน้าจอของ Deutz Engine)

คลิปที่ 2 ชิ้นส่วนการทำงานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
(ขอขอบคุณที่มาของคลิปจาก gifshop.com)

คลิปที่ 3 ช้ินส่วนการทำงานของเครื่องยนต์
(ขอขอบคุณที่มาของคลิปจาก Samarins.com)

ดูขำขำ คลายความเครียด