ขอต้อนรับสู่บล็อกของครูวัลลภ มากมี ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
เนื้อหาทั้งหมดและภาพประกอบในเนื้อหาของเว็บบล็อกนี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาไม่อนุญาตให้นำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่แสวงหาผลประโยชน์ ยกเว้นการลิงก์เข้าสู่เว็บบล็อกนี้

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วงจรไฟฟ้าเครื่องยนต์หัวฉีด Honda PGM-FI

เมนูสำหรับสมาร์ทโฟน
เปิดบทความของเว็บบล็อกช่างยนต์

วงจรไฟฟ้าเครื่องยนต์หัวฉีด PGM-FI Honda B16A

วงจรไฟฟ้าเครื่องยนต์หัวฉีด PGM-FI Honda B16A VTEC DOHC #1