ขอต้อนรับสู่บล็อกของครูวัลลภ มากมี ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
เนื้อหาทั้งหมดและภาพประกอบในเนื้อหาของเว็บบล็อกนี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาไม่อนุญาตให้นำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่แสวงหาผลประโยชน์ ยกเว้นการลิงก์เข้าสู่เว็บบล็อกนี้

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Valve Timing Diagram, แผนภาพจังหวะการเปิดของลิ้น

เมนูสำหรับสมาร์ทโฟน
เปิดบทความของเว็บบล็อกช่างยนต์


แผนภาพจังหวะการเปิดของลิ้น (Valve Timing Diagram)
1.  ตัวอย่างเครื่องยนต์ 4 สูบ


2.  ตัวอย่างเครื่องยนต์ 6 สูบ


ดูขำขำ คลายความเครียด